PMT kinderen jongeren

PMT voor kind & jeugd

Heeft uw zoon of dochter last van (faal)angst of woede-uitbarstingen? PMT biedt een veilige plek waar kinderen op speelse wijze hun gevoelens leren ervaren, herkennen en hanteren.
 
PMT is voor kinderen en jongeren vaak een prettige behandelvorm, omdat er veel wordt bewogen en praktisch geoefend. Sommige kinderen vinden het namelijk niet gemakkelijk om te praten over de dingen die zij moeilijk, verdrietig of eng vinden. Beweging geeft het kind een manier om uit te drukken wat zij vaak met woorden niet duidelijk kunnen maken. Door het aanbieden van spel- en bewegingssituaties, ontspanningsoefeningen en het voeren van korte gesprekjes wordt uw kind spelenderwijs uitgenodigd om zich verder te ontwikkelen.
 
PMT kan individueel of in groepsverband aangeboden worden en is geschikt voor ieder kind die een steuntje in de rug kan gebruiken op het gebied van gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. Het biedt vaak uitkomst bij kinderen die geholpen willen worden met bijvoorbeeld:
 
  • Vergroten van  zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • Leren om grenzen te stellen
  • Het voelen, begrijpen en uiten van emoties
  • Het bevorderen van de concentratie
  • Het verbeteren van de sociale vaardigheden
  • Meer grip krijgen op impulsen
  • Verminderen van (faal)angst gevoelens
  • Kinderen en jongeren die pesten of gepest worden