Tarieven en vergoedingen

  Individuele behandeling Groepsbehandeling (min. 4)
Telefonisch kennismakingsgesprek Gratis Gratis
Intakegesprek €40,- €40,-
Sessie €75,- (45-60 minuten) €35,- (60 minuten)


Wanneer u contact opneemt plannen we een intakegesprek. Wanneer er besloten wordt om te starten met de therapie wordt er €40,00,- in rekening gebracht. Dit is voor het aanmaken van een persoonlijk dossier en de verslaglegging.

Het kan voorkomen dat u of uw kind de gemaakte afspraak niet kan nakomen. U dient dit 24 uur van te voren te melden. Bij niet tijdige annulering wordt €35,- in rekening gebracht.

U ontvangt aan het einde van de maand een factuur, deze dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. De factuur kunt u gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw zorgverzekeraar.

Psychomotorische therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed onder de noemer ‘alternatieve geneeswijze’. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en aanvullend pakket. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar. Vermeld daarbij dat de therapeut is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Daarnaast kunt u via de volgende link de vergoedingen per zorgverzekeraar bekijken: Zorgwijzer.nl