Voorwaarden

Onderstaande links bevatten alle informatie wat betreft de beroepsprofessionaliteit, behandeling volwassenen en kinderen, betalingsvoorwaarden, annulering, dossiervorming, melding huiselijk geweld en wet bescherming persoonsgegevens.

Link: Beroepscode
Link: Algemene voorwaarden