Wat is PMT

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische, psychosomatische en/of psychosociale klachten, waarbij het tot stand brengen van, of bijdragen aan een gedragsverandering het doel is. Hierdoor kan de klacht worden verminderd of verdwijnen.

PMT is een echte doe-therapie, er wordt vooral gedaan en ervaren vanuit het bewegen en minder gepraat. De therapeut zal aan de hand van beweging en lichaamservaring oefensituaties aanbieden. De oefeningen die gedaan worden zijn divers. Bij beweging kan je denken aan balspelen en boksen, bij lichaamsgerichte oefeningen worden bijvoorbeeld ontspannings- en ademhalingsoefeningen toegepast. Het opdoen van lichamelijke ervaring leidt tot inzichten in en bewustwording van gedrag, gevoelens en gedachten. Het uitgangspunt is dan ook dat door middel van bewegen en lichamelijkheid een balans wordt bewerkstelligd tussen lichaam en geest

Het mooie, maar soms ook lastige van ons lichaam is dat het nooit liegt. In je lijf kun je emoties ervaren, zoals spanning of blijdschap. De therapeut laat je dit voelen en houdt je een spiegel voor. Wat in de oefeningen gebeurt, is terug te zien in je dagelijks leven. Het weerspiegelt hoe je met jezelf en met de ander omgaat. Als je in contact met anderen moeite hebt om voor jezelf op te komen, zal dat in de oefeningen ook naar voren komen. Zo krijg je meer inzicht in je eigen denken, voelen en handelen. In de PMT kan je direct oefenen met nieuw gedrag om zo uiteindelijk ook anders te doen in je dagelijks leven.
 

Voorbeeld uit de praktijk

Sam (11) vindt het erg lastig om voor zichzelf op te komen op school. Wanneer iemand tijdens een spel zich niet aan de regels houdt, durft hij hier niets van te zeggen. In de therapie wordt een spel gespeeld. Wanneer de ander zich ook hier niet aan de regels houdt, zegt of doet hij niets. De therapeut legt uit wat zij bij Sam ziet gebeuren. Vervolgens bedenken zij samen wat hij anders zou kunnen doen. Hierbij is veel aandacht voor het gebruik van zijn houding, stem en ademhaling. Het spel wordt hervat en Sam kan dit nieuwe gedrag direct oefenen.