Werkwijze

Wanneer u besluit om u of uw kind aan te melden voor PMT, volgt er eerst een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek praten wij over de klachten die u ervaart, of klachten die u bij uw kind en/of uw kind zelf ervaart. We formuleren een hulpvraag en aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld met bijhorende behandeldoelen. Met deze doelen gaan we tijdens de PMT sessies aan het werk.

Na ongeveer 3 contactmomenten wordt er een schatting gemaakt over het totale therapie of trainingstraject. Na afronding van het traject volgt eindevaluatie en zal er een eindverslag worden geschreven.