footer

Evie Kox - Psychomotorisch therapeut

Geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) onder lidnummer: 6826.

De NVPMT maakt onderdeel uit van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) waar ik lid ben onder lidnummer: 106826.

NFG lidnummer : 9661

Contactinformatie