Visitatie

Het bureau VISIE | TATIE is langs geweest. Visitaties zijn gericht op de bewaking en verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van de zorg. Alle vrijgevestigde vaktherapeuten moeten namelijk naast de wettelijk eisen voldoen aan de eisen voor praktijkvoering zoals deze door de consumenten- en pati├źntenorganisaties zijn vastgesteld. VISIE | TATIE heeft getoetst of deze regels worden nageleefd en ik ben blij dat ik met jullie kan delen dat alles op orde is!