Bokscoaching vrouwen

31 oktober zijn vier vrouwen gestart met de pilot bokscoaching. Met boksen als leerinterventie werken zij aan hun persoonlijke ontwikkeling. De één met doelen gericht op assertiviteit en de ander wil beter leren doseren. Samen met Suzanne zorgen wij voor een praktisch en leerzaam traject. Ook last van belemmeringen, maar...

Visitatie

Het bureau VISIE | TATIE is langs geweest. Visitaties zijn gericht op de bewaking en verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van de zorg. Alle vrijgevestigde vaktherapeuten moeten namelijk naast de wettelijk eisen voldoen aan de eisen voor praktijkvoering zoals deze door de consumenten- en patiëntenorganisaties zijn vastgesteld. VISIE |...

Kiwa keurmerk

Het KIWA keurmerk is en kwaliteitsregistratie bestemd voor zzp’ers in de zorg. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk óf het te behouden, dien je aan te kunnen tonen dat je aan de eisen voldoet. Het keurmerk is met succes behaald! 

Tommie

Tommie is 4 jaar en is een mix van een teckel en een boomer. Hij is altijd blij en gek op mensen. Ondanks dat hij geen officiële hulphond is, hebben we ervaren dat hij erg waardevol kan zijn tijdens de PMT. Zo’n eerste afspraak kan bijvoorbeeld erg spannend zijn, de...